Llibres de text de S1 de 1r d'ESO

Otras categorías
Socio/a Abacus 34,92€
PVP 34,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S1 Think Ahead/WB català
Socio/a Abacus 20,12€
PVP 20,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CARPETA VISUAL I PLÀSTICA 1 ESO L'alumnat disposa dels següents recursos: Vídeos d'artistes amb informació sobre la seva obra. Vídeos amb el desenvolupament audiovisual de les competències exposades. Vídeos de tècniques graficoplàstiques. Vídeos tutorials de traçats geomètrics. Enllaços a museus. Enllaços a Google Maps per contextualitzar de manera global la producció artística. - Materia:VISUAL I PLÀSTICA - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 29,10€
PVP 29,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S1 Mosaic/WB
Socio/a Abacus 23,30€
PVP 23,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S1 Mosaic/SB
Socio/a Abacus 33,36€
PVP 33,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projectefet des de l'escolta activa i el diàleg constant ambl'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directeen qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LAREFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumneshan de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre al'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socio/a Abacus 38,22€
PVP 38,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 32,48€
PVP 32,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 Think Ahead/SB
Socio/a Abacus 26,78€
PVP 26,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 34,04€
PVP 34,04€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
HΦracles Θs un dels herois mΘs importants de la mitologia clαssica grega. HΦracles va cometre una falta molt greu, i per tal de purificar-se i poder ser perdonat va haver de dur a terme dotze treballs. S≤n els que es narren en aquest llibre.
Socio/a Abacus 7,60€
PVP 7,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BRS S1 Message in the Sky
Socio/a Abacus 6,51€
PVP 6,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR S1 Dr.Dolite
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Material Escolar Recomendado para Secundaria y Bachillerato