1º ESO

Socios 40,64€
48,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S1 Cultura i valors/VLR
Socios 20,12€
23,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socios 39,40€
46,79€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,65€
45,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,64€
41,14€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,32€
25,32€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 18,36€
21,80€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB S1 Geografía/16
Socios 43,04€
51,11€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIOLOGÍA I GEOLOGÍA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos de continguts:documentals, notícies i pel·lícules relacionats amb el contingut de la matèria.Fotografies i il·lustracions científiquesper poder-sedescarregar.Interactius guia per visualitzar el procés d’una il·lustració científica.Interactius pràctics per crear o consolidarun coneixement. NOVETAT!Protocols experimentals en format imprimible. NOVETAT!Documentació per fer activitats.Rúbriques d’autoavaluació dels treballs de recerca científica. NOVETAT!Enllaços a webs oficials.Enllaços a simuladors.Resum interactiu de la unitat. NOVETAT! - Materia: BIOLOGIAI GEOLOGIA - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socios 36,00€
42,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Vicens Vives

VVRM S1 Valores/VAL
Socios 18,92€
22,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 17,76€
21,09€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Ciències socials 1 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 15 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes hi aprenen a observar, analitzar, reflexionar i actuar de manera crítica i responsable. S'acosta la geografia i lahistòria a la vida diària per a ajudar els alumnes ainterpretarel món que els envolta. Un llibre pensatperquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i procedimentals per fer servir o aplicar tant els coneixements com leseines en contextos significatius.
Socios 36,80€
43,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DYNAMIC 1 WB PK - Matèria: ANGLÈS- Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma:Anglès-britanic
Socios 23,81€
28,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos per analitzar aspectes de comunicació oral, tipologies textuals, gèneres literaris i història de la literatura: documentals, informatius i pel·lícules. Vídeos per relacionar la literatura amb la música, l’art i el cinema. Interactius d’activitats per consolidar un coneixement. Àudios amb cançons per exemplificar conceptes de poesia. Àudios amb dictats. Enllaços al DIEC i a altres institucions oficials relacionades amb la llengua. Enllaços a pàgines web per tal de processar i gestionar informació. - Materia: Llengua catalana - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DYNAMIC 1 SB - Matèria: ANGLÈS -Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 32,90€
39,07€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIALOGO S1 Valors ètics
Socios 17,48€
20,76€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,20€
47,74€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de actividades con ejercicios para practicarlas destrezas y contenidos del Student¿s Book, proyectos, listado de palabras y referencia gramatical conexplicaciones en castellano.
Socios 22,36€
26,55€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S1 Network/WB-català
Socios 21,72€
25,79€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV S1 Taller Matemáticas
Socios 31,72€
37,67€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MATEMÀTIQUES 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos «Professor/aa casa»: vídeos tutorials en què els autors del llibre ofereixen explicacions i resolen exercicis, a manera de classe particular. Vídeos de continguts: notícies, fragments de pel·lícules i documentals vinculats al contingut de la matèria. Banc digital d’activitats autocorregibles pertemes. Fotografies i il·lustracions tècniques per descarregar. Recursos interactius pràctics per crear o consolidar coneixements. Documentació per fer activitats. Rúbriques d’autoavaluació de les investigacions científiques. Enllaços a pàgines web per ampliar alguna informació.Repassa la unitat: resum teòric de la unitat per ajudara organitzar els conceptes més importants i facilitar-ne l’estudi. - Materia: MATEMÀTIQUES -Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.