Libros de texto de Ciclo infantil - Curso 2021-2022

En Abacus tenemos todos los libros de texto de educación infantil que necesiten tus hijos e hijas: de primer ciclo (desde el nacimiento hasta párvulos) y segundo ciclo (hasta preescolar). Descubre nuestros cuadernillos y lecturas para niños y niñas entre 1-5 años y compra en nuestra tienda en línea.

Otras categorías
Els 10 contes de la col·lecció Primeres Planes ofereixen un programa de lectura progressiva, complementatamb 10 quaderns de lectoescriptura. Les grafies es van introduint gradualment (2 o 3 en cada llibre),tal com s'indica en la contracoberta de cada conte. També augmenten, de manera gradual, la complexitat dellèxic i de l'estructura de les frases i la quantitatde text. Simultàniament va disminuint el cos de text.
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els 10 contes de la col·lecció Primeres Planes ofereixen un programa de lectura progressiva, complementatamb 10 quaderns de lectoescriptura.Les grafies es vanintroduint gradualment (2 o 3 en cada llibre), tal com s'indica en la contracoberta de cada conte. Tambéaugmenten, de manera gradual, la complexitat del lèxic i de l'estructura de les frases i la quantitat de text. Simultàniament va disminuint el cos de text.
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAV P5 Cau de lletres 6/t-d
Socio/a Abacus 3,04€
PVP 3,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LÒGICA. Qualitats sensorials Reconeixement d'atributs i agrupacions.Inclusió d'elements en una agrupació.NUMERACIÓ. Nombres Nombres fins al 7.La sèrie numèrica.Diferents representacions dels nombres.Agrupacions i classificacions.Comprensió de la suma.GEOMETRIA. Posicions i formes Posicions (sobre-sota, dreta-esquerra). Cossos geomètrics (prisma, cilindre iesfera).MESURA. Magnituds Longitud (unitats no convencionals).ESTADÍSTICA iPROBABILITAT. Dades i fets Anàlisi i representació dedades.
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ESCOLTO I PARLOActivitats de comprensió oral i d'entreteniment sobre la llengua, amb propostes de parla individual i de grup, a partir d'un treball sistemàtic d'escolta de textos orals que provenen de situacions de la vida quotidiana.Localització i interpretació d'informacionsSeguiment d'instruccionsInterpretació i valoració d'emocionsInterpretació d'argumentsInterpretació de seqüènciestemporalsInterpretació d'elements espacialsInterpretació de conversesInterpretació de textos literarisEntreteniments de llenguaContextos de comunicació de la vida quotidianaÚsde la llengua per escoltar i parlar sobre l'espai (descriure), el temps (narrar), els continguts (informari conversar), les opinions (conversar i argumentar)i els textos literaris.
Socio/a Abacus 8,36€
PVP 8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Les formigues. Les abelles. Les papallones. Morfologia dels insectes. Els rols dels insectes socials. El paper dels insectes en la natura.
Socio/a Abacus 8,36€
PVP 8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ESCOLTO I PARLO Localització i interpretació d'informacionsSeguiment d'ordresInterpretaciói valoració d'emocionsInterpretació d'argumentsInterpretació de seqüències temporals Interpretació d'elements espacialsInterpretació de conversesInterpretació de textos literarisEntreteniments de llenguaContextos de comunicació de la vida quotidiana: ús de la llengua amb finalitat descriptiva, narrativa, informativa, argumentativa, instructiva, conversacional i literària.Educació emocional: alegria, por, estimació, tristesa, enuig, sorpresa.
Socio/a Abacus 8,36€
PVP 8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Tocar i mirar. Escoltar i olorar. Tastar. El cos i les possibilitats perceptives. Vocabulari sensorial i de postures.
Socio/a Abacus 8,36€
PVP 8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DESCOBREIXO LES PECES DE LA LLENGUAActivitats per descobrir com són els sons de la llengua (en un treball gradual de consciència fonològica) i com són les lletres de l'alfabet. Els aprenentatges es vehiculen a través de cançons.Discriminació auditiva de sons de l'entorn Consciència fonològica(la paraula i la rima) Memorització auditivaNoms de les lletresForma de les lletresCodificació de les activitatsConsciència fonològica i consciència del soDiscriminació visualde les lletresNom de les lletresMemorització auditiva
Socio/a Abacus 8,36€
PVP 8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LÒGICA. Qualitats sensorialsReconeixement d'atributs.Agrupacions, classificacions i seriacions.NUMERACIÓ. NombresNombres fins al 2. Diferents representacions dels nombres.Agrupacions, classificacions, correspondències i seriacions.GEOMETRIA. Posicions i formesPosicions (davant-darrere) i propietats dels cossos (superfície plana-corba).MESURA. Magnituds contínuesLongitud (curt-llarg).ESTADÍSTICA i. PROBABILITAT. Dades i fetsAnàlisi i representacióde dades.
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Juego para ampliar el vocabulario en inglés. Cada juego incluye 11 tarjetas plastificadas de 15 x 19,5 cm.
Socio/a Abacus 15,77€
PVP 16,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
NADAL P Lectoescriptura 6
Socio/a Abacus 2,85€
PVP 2,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SALV P Conocemos/Percepción visual 3
Socio/a Abacus 3,61€
PVP 3,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
https://cuadernos.rubio.net/9-educacio-infantil-catalan
Socio/a Abacus 1,19€
PVP 1,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALGV P3 Matemátiques 1/Moltes mates
Socio/a Abacus 5,37€
PVP 5,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALGV P Trazos y trazos 4/Grafomotricida
Socio/a Abacus 8,12€
PVP 8,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CRIC-CRAC MATEMÀTIQUES Amb el projecte Cric-Crac de matemàtiques, els nens i nenes aprendran, d'una maneravivencial, conceptes matemàtics bàsics relacionats amb els blocs de continguts següents: Geometria i propietats dels objectes, Mesura i relacions espaciotemporals, Lògica i resolució de problemes, Nombres i operacions. * Fases del procés d'aprenentatge - Vivencial. Partim de la sorpresa i la curiositat amb propostes que ens permeten aprendre de manera vivencial i manipulativa. - Verbal. Una vegada interioritzat el concepte descobert, arriba el moment de posar-li nom. -Gràfica i simbòlica. Ja puc interpretar el que he après matemàticament. * Metacognició - Perquè l'alumne sigui conscient del que aprèn i com ho aprèn.  * Avaluació - Per mitjà de l'observació i l'escolta. MATERIALS DE L'ALUMNE Quaderns trimestrals MATERIALS DEL MESTRE I PER A L'AULA Guia del mestre Recursos digitals Caixa de materials manipulatius (La caseta dels grills)
Socio/a Abacus 34,04€
PVP 35,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CRIC-CRAC LLENGUAEl projecte Cric-Crac de Llengua proposa un treball actiu i manipulatiu que motiva l'interès de l'infant per la llengua a partir del reconeixement de la utilitat que té. Els continguts s'organitzen en blocs de parlar i escoltar i de llegir i escriure. La seqüència de treball respecta les fases de lalectoescriptura i els diferents nivells dels infants.* Motivació a través de la sorpresa:La sorpresa. El projecte crea experiències significatives a partir dela sorpresa de l'infant. Els personatges. Cada curs es basa en un personatge que és qui proposa les activitats als infants afavorint l'interès dels alumnes gràcies al vincle anímic que hi estableixen.* Contacte amb la cultura escrita:Es proposen pràctiques i situacions per generar un ambient lector i comunicatiu a l'aula. * Avaluació i reflexió sobre l'aprenentatge:Permitjà de l'observació i l'escolta.MATERIALS DE L'ALUMNEQuaderns trimestralsLlibre L'alegria de llegir Quadern d'autoavaluacióMATERIALS DEL MESTRE I PER A L'AULAGuia del mestreRecursos digitalsLlibre amb els contes dels personatgesLlibre L'alegria de llegirPersonatges per penjar
Socio/a Abacus 25,53€
PVP 26,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los nuevos proyectos Explora de SM presentan una innovadora apuesta metodológica basada en el descubrimiento y el aprendizaje significativo, manipulativo y vivencial. Facilitan el aprendizaje de todos los alumnos, teniendo en cuenta sus características personales ysu forma única de aprender y conocer el mundo. Los Proyectos Explora potencian la iniciativa de los alumnos, su participación activa y su capacidad de autogestión, para que sean los verdaderos protagonistas de su proceso de aprendizaje. Estas son las claves de Explora: *                    Aprendizaje basado en la comprensión *                    Educación emocional *                    Inteligencias múltiples *                    Aprendizaje cooperativo
Socio/a Abacus 19,72€
PVP 20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Amb el projecte de Matemàtiques actives d'SM per a Infantil, els xiquets desenvoluparan el pensament lògici aprendran d'una manera vivencial, manipulativa i grupal, conceptes matemàtics bàsics relacionats amb els següents blocs de contingut: Geometria i propietatsdels objectes, Mesura i relacions espaciotemporals,Lògica i resolució de problemes, Nombres i operacions.
Socio/a Abacus 34,04€
PVP 35,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
educació emocional a través de diferents materials id'una manera continuada, somriures oferix una progressió en el coneixement i la regulació de les emocions.i tot això basat en un motivador fil conductor que t'ajudarà a aprofundir-hi.  pensament logicomatemàticel fet que el xiquet construïsca el seu aprenentatgea partir de la pròpia experiència és basic per a aconseguir una comprensió i interiorització adequades. através del pensament, del diàleg, del joc i de la manipulació, els alumnes adquirixen nocions logicomatemàtiques. somriures et permetrà acompanyar-los en el procés de raonament, respectant els diferents ritmes iindividualitats de l'aula.  aprenem junts quan treballem junts, aprenem més, de manera més significativa itambé, amb un major nombre de somriures. per això, el projecte desenvolupa una proposta metodològica queinclou un temps i un espai per a treballar en gran grup i en petit grup.  en somriures també es desenvolupa: aprendre a pensar. per a fomentar d'una manera senzilla, sistemàtica i eficaç, l'aprenentatge significatiu i l'autèntica comprensió a través del pensament profund. educació mediambiental. per a educar els nostres xiquets en el respecte a la biodiversitat i en elcompromís amb el planeta i amb els éssers vius que l'habiten. intel·ligències múltiples. per a aconseguirun aprenentatge eficaç en tots els alumnes, aprofitant les seues fortaleses per a millorar-ne les debilitats.
Socio/a Abacus 37,22€
PVP 39,18€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALGV P5 Consonants 3/Jardí lletres
Socio/a Abacus 10,78€
PVP 11,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVV P5 Espiral de lletres/Pal AEIOU
Socio/a Abacus 7,74€
PVP 8,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE P Lectoescritura 2/Pauta
Socio/a Abacus 13,63€
PVP 14,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de texto infantil online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros de texto infantil para niños y niñas de entre 1 y 5 años. Disponemos de recopilaciones de cuentos para fomentar la lectura, cuadernillos de vacaciones con actividades prácticas, cuadernos para trabajar la preescritura, repasar los números, las sumas y las restas, las letras del alfabeto y mucho más.