Hawa

Otras categorías
DIFF S4 Les Reporters 4 A2.2/Cahier+CD
Socio/a Abacus 23,70€
PVP 24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E4 Social Science/AB
Socio/a Abacus 10,07€
PVP 10,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEAR E3 Discovery Island/AB pack
Socio/a Abacus 19,14€
PVP 20,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 8,08€
PVP 8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC S1 Matemàtiques/15
Socio/a Abacus 45,84€
PVP 48,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 Advanced Think Ahead/WB
Socio/a Abacus 24,37€
PVP 25,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern de càlcul ràpid de la col·lecció Quinze són quinze. En aquest quadern es treballen el càlcul mental i les propietats de les operacions per a poder portar a terme aquest càlcul i es potencia la resolució de problemes. Recomanat per a nens i nenes
Socio/a Abacus 5,61€
PVP 5,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB S4 Biología y geología/16
Socio/a Abacus 44,98€
PVP 47,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH S1 High Achievers/Student's book
Socio/a Abacus 43,27€
PVP 45,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB S4 Física y química/16
Socio/a Abacus 44,84€
PVP 47,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S2 Castellano-Avanza V1/16
Socio/a Abacus 29,36€
PVP 30,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 38,57€
PVP 40,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.