4º Primaria

CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socios 16,36€
19,43€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,56€
25,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
NOU KAIRÉ és un projecte complet per a primària, coherent i flexible que permet al professorat el dissenyd'itineraris personalitzats. Una presentació de la religió catòlica que inclou l'educació emocional com aeix transversal.Promou la lectura i el treball dels textos bíblics integrant els continguts religiosos dels textos de forma motivadora i vivencial.Amb seccionsi activitats pensades per fomentar les intel·ligències múltiples i l'aprenentatge cooperatiu. Un projecteen clau competencial adaptable a cada aula i a cadaalumne.
Socios 28,12€
33,39€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E4 Fitxes Comprensió Lectora/13
Socios 22,44€
26,65€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E4 Rooftops/CB
Socios 25,76€
30,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Amazing Rooftops 4 Class Book Pack -Matèria: ANGLÈS - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9a 10 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 25,76€
30,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E4 Català/Competències/Duna
Socios 12,48€
14,82€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,76€
29,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,44€
37,34€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E4 Català/Duna
Socios 33,16€
39,38€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Més Saba per a Llengua está concebut desd’un enfocament vehicular amb un gran èmfasi en el treball de la comprensió i l’expressió oral i escrita.É’s un projecte pensat des de l’aula i per a l’aula.La colla de l’esquirol ha arribat a segon. Enguany, aquest grup de xiquets participará amb les històries que inventen en la recerca d’un tresor molt especial.Presenta els continguts lingüístics a través de: - Textos molt suggeridors d’autors valencians: Enric Lluch, Pepa Guardiola, Joaquina Barba i Ferran Bataller.Cançons de Dani Miquel. - Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió. - Activitats, pas a pas, per a iniciar-se en els procediments de l’análisi lingüística. - Jocs interactius per a reforçar l’aprenentatge. Ofereix un programa específic de Competència lectora amb: - Dinámiques per a entrenar estratègies delectura eficaç. - Tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió a partir de tipologies textuals. - Proves d’avaluació per a detectar el grau d’adquisició de les destreses lectores. - Propostes lúdiques d’animació a la lectura en diferents suports. Potencia l’escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d’Ortografia mitjançant:- Activitats d’atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d’aprenentatge. - Bateria de dictats ambáudios. - Fitxers individualitzats perquè cada alumneregistre el seu autoaprenentatge. Estimula la creativitat i el desenvolupament de l’expressió en valenciá, mitjançant: - Activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra comunitat. - Atenció especial a la interacció comunicativa per mitjá del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socios 38,00€
45,13€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,60€
28,03€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 7,32€
8,69€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E4 Mates-quadern 11/Saber Fer
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 14,72€
15,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 17,28€
20,52€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E4 Big Questions/AB
Socios 23,32€
27,69€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Música/Acordes/19
Socios 25,16€
29,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 14,72€
15,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,12€
27,46€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TOT TALLERS LLENGUA CASTELLANA PRIMÀRIA 4 Quadern amb 30 propostes per treballar i avaluarles 5 dimensions i les 14 competències de l'àmbit lingüístic en llengua castellana. …Es potencia l'autonomia personal amb activitats individuals, per parelleso en grup i es fa especial atenció als processos de treball mitjançant propostes perquè els alumnes puguinautoavaluar-se i ser conscients dels propis aprenentatges. ……Els mestres disposen d'una guia interactivaamb orientacions i propostes didàctiques, molts recursos digitals per treballar a l'aula i eines avaluatives que faciliten el seguiment dels procesos d'aprenentatge dels alumnes.…Pensat per a cicle mitjà.… - Materia: Llengua castellana - Curs: PRIMÀRIA4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Castellà
Socios 18,32€
21,76€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socios 14,84€
17,62€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 25,64€
30,45€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 20,80€
24,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.