4º Primaria

Socios 23,12€
27,46€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 22,20€
26,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 20,80€
24,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 14,80€
17,58€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,84€
44,94€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Quadern d'activitats de Llengua catalana de la col·leccció TRAM 2.0. Pensat per a reforçar el treball que es proposa en el llibrede l'alumne. Fungible i amb opcions d'organitzar el treball segons les necessitats de cadascú. Inclou un quadernet amb els
Socios 13,88€
16,48€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 25,64€
30,45€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,08€
40,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TOT TALLERS LLENGUA CASTELLANA PRIMÀRIA 4 Quadern amb 30 propostes per treballar i avaluarles 5 dimensions i les 14 competències de l'àmbit lingüístic en llengua castellana. …Es potencia l'autonomia personal amb activitats individuals, per parelleso en grup i es fa especial atenció als processos de treball mitjançant propostes perquè els alumnes puguinautoavaluar-se i ser conscients dels propis aprenentatges. ……Els mestres disposen d'una guia interactivaamb orientacions i propostes didàctiques, molts recursos digitals per treballar a l'aula i eines avaluatives que faciliten el seguiment dels procesos d'aprenentatge dels alumnes.…Pensat per a cicle mitjà.… - Materia: Llengua castellana - Curs: PRIMÀRIA4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Castellà
Socios 18,32€
21,76€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E4 Matemàtiques/Tot tallers
Socios 18,32€
21,76€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Lengua/Práctica/+
Socios 34,08€
40,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SME E4 Social Science/WB/19
Socios 7,24€
8,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E4 Big Bright Ideas/CB
Socios 27,20€
32,30€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC E4 Música/15
Socios 30,36€
36,05€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socios 14,84€
17,62€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Lengua-cuad.1/19
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,84€
35,44€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 80,24€
95,29€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB E4 Llengua/Zoom
Socios 15,88€
18,86€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuarto curso del Proyecto Pizzicato de Música para Educación Primaria. Índice de unidades: 1. Un invento colosal: la orquesta sinfónica 2. Todos para uno y unopara todos: la música de cámara 3. El coro: una orquesta de voces 4. ¡Que viva la fiesta!: la banda de música 5. Música con enchufe: el pop-rock 6. Solo para''entendidos'': la música jazz
Socios 11,01€
11,66€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E4 Matemàtiques-quadern 3/15
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E4 Natura/15
Socios 26,72€
31,73€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquèrecorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres,professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏM a Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a un aprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els prepara per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueixels principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes detreball amb tècniques cooperatives a totes les àreesde cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora lesestratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través de la presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent, en diàleg constant entre el material imprèsi els recursos web.
Socios 38,48€
45,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de actividades ''Essential''. Incluye accesoa la Pupil´s App en Navio, un mundo inmersivo con actividades de lenguaje gamificadas.
Socios 22,36€
26,55€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.