Libros de texto de ESO

Otras categorías
OUP S3 Mosaic/SB/15
Socio/a Abacus 32,45€
PVP 32,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 8,50€
PVP 8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S3 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 36,60€
PVP 36,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 32,48€
PVP 32,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 38,36€
PVP 38,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S4 Mosaic/WB
Socio/a Abacus 23,30€
PVP 23,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 2 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 32,48€
PVP 32,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S3 Think Ahead/WB català
Socio/a Abacus 20,12€
PVP 20,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S2 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 34,45€
PVP 34,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a Batxillerat. PROXIMITAT Perquè ésun projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, ambmestres, professors, alumnes i famílies, els reptesde l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocamentcompetencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines,recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària,Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principaldel procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tresprincipis: LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptesteòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, ies recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnata aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines quehan de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a laseva realitat més propera. LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-hode manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socio/a Abacus 35,90€
PVP 35,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S3 Castellano/Vigía/15
Socio/a Abacus 37,70€
PVP 37,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S1 Tecnologia-QMAC/15
Socio/a Abacus 19,84€
PVP 19,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Material Escolar Recomendado para Secundaria y Bachillerato