1º ESO

TG S1 Català-quadern/Atòmium
Socios 14,56€
17,29€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV S1 Valores sociales/16
Socios 28,80€
34,20€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,40€
45,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
1. El calentamiento y la vuelta a la calmaEl calentamientoLa vuelta a la calma2. La condición física y la saludCualidades físicas relacionadas con la saludFlexibilidadFuerzaResistencia3. La postura corporalLa posturaAnatomía de la espaldaPatologías y anomalías dela columna vertebralElementos determinantes dela posturaActividad física recomendable y saludable4. Los juegos populares y el deporte como fenómeno socialOrigen y evolución del juego y el deporteValores del deporteCaracterísticas deldeporteClasificación de los deportes5. Losdeportes individualesAtletismoLa gimnasiaartística y las actividades acrobáticas6. Los deportes colectivosVoleibolBalonmanoBaloncestoFútbol7. Expresión corporal. Gesto, postura y movimiento¿Qué es la expresión corporal?Postura, gesto y movimiento8. Formación rítmica y danzaEl ritmoEl tiempoEl espacioLa principal manifestación rítmica: La danza9. La actividad física en el medio naturalEvolución histórica de las actividades en el medio naturalClasificación de las actividades en el medio naturalNormas para la conservación del medio urbano y natural10. Orientación y senderismoOrientaciónSenderismo
Socios 17,51€
18,48€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,32€
38,38€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
v Nou unitats en què es treballen els diferents aspectes del currículum. v Tres «Entretemes» que incideixen especialment en el treball de les competències clau. v Continguts vinculats als estàndards d'aprenentatge de cada nivell. v Llenguatge senzill, drecite i pròxim a l'alumnat. v Presentació dels conceptes teòricsbàsics. v Combinació equilibrada d'activitats deducatives i inductives. v Activitats guiades de produccióoral. v Amb autoavaluacions en totes les unitats.  Els materials del Projecte Comunica... v Plantegen activitats pràctiques, variades i de resolució senzilla, de gran rendiment pedagògic. v Incorporen l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge dela llengua.
Socios 37,68€
44,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV S1 Valencià/15
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Vicens Vives

VVRM S1 Matemáticas/En red/MAT
Socios 31,59€
33,34€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB S1 Geografia i historia(2)/GIH
Socios 39,04€
46,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
The Live Beat Students&#x02019,
Socios 42,21€
44,56€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,84€
40,19€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP Project Explore START/SB
Socios 22,96€
27,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S1 English in Use/Basic/WB Català
Socios 18,95€
20,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 Burlington Action/WB SPA
Socios 24,71€
26,08€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,00€
27,31€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Vicens Vives

VVRM S1 Geography&history(2)/Link up/G&H
Socios 32,31€
34,11€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PEAR S1 Challenge Global/Student's book
Socios 41,28€
43,45€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,96€
47,45€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,68€
38,81€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S1 Matemàtiques/19
Socios 36,00€
38,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 36,36€
43,18€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,64€
37,57€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Biologia geologia 1 ESO (projecte Atòmium) ésun llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes han defer-se preguntes, investigar i reflexionar sobre totallò que ens envolta, hi aprenen també què és el mètode científic i com s'aplica. Un llibre pensat perquèels alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i també procedimentals.
Socios 35,92€
42,66€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.