Libros de métodos en catalán

Otras categorías
Manual clásico en la bibliografía lingüística valenciana. Así lo avalanlos miles de lectores que lo han utilizado y, de manera unánime, toda lacrítica especializada. El libro tiene la voluntad de dar una respuestaclara y concisa a las dudas con que se enfrenta cualquier persona queaspira a usar dignamente la lengua en un registro oral formal.
Socio/a Abacus 20,90€
PVP 22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 33,72€
PVP 35,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis:hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons l
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socio/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Socio/a Abacus 22,23€
PVP 23,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Socio/a Abacus 6,84€
PVP 7,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC Llengua catalana Bàsic 2
Socio/a Abacus 23,51€
PVP 24,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Nova edició en la que s&#39 han tingut en compte les novetats ortogràfiques i gramaticals de l&#39 IEC. Octaedro
Socio/a Abacus 28,02€
PVP 29,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El català escrit 2, continuació natural d'El català escrit, és una eina indispensable per a adquirir definitivament els coneixements normatius de nivell superior, aclarir posibles vacil·lacions i corregir errors no detectats abans.Hi trobareu:Els procediments que us permetran consolidar el nivel superior de català explicats de forma concisa i distribuïts en aquestes parts: aspectes formals, ortografia, morfología i sintaxi, lèxic i semàntica, i aspectes textuals.La resolució dels dubtes més freqüents enaquest nivell.Activitats per a practicar els coneixements adquirits.El solucionari de totes les activitats s'adreça a: Estudiants de batxillerat o adults que assisteixen a clases presencials, estudiants universitaris, llicenciats o graduats, funcionaris públics o opositors que es preparen de manera autodidàctica per a l'examen del nivell C2, qualsevol persona que vol aconseguir un nivell superior de català bé en l'àmbit professional, com ara periodistes o gestors de comunicació social, bé en l'àmbit personal.
Socio/a Abacus 14,72€
PVP 15,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
1OO jocs de vocabulari és un complement del trebali de lèxic a les classes de llengua, especialment
Socio/a Abacus 15,26€
PVP 16,06€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet /2. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en to
Socio/a Abacus 3,99€
PVP 4,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDUC Feix/Llengua catalana
Socio/a Abacus 28,50€
PVP 30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,40€
PVP 29,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,97€
PVP 30,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet 1. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en tot
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socio/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Manual per a l’ensenyament i l’aprenentatge del català d’acord amb els nivells, la metodologia i les orientacions que emanen de les directrius establertes pelMarc Europeu Comú de Referència (MECR) i en especialdels programes de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Baleàricsdel Govern Balear.
Socio/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAST 10 Proves C2 (DGPL)
Socio/a Abacus 23,65€
PVP 24,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana per a persones adultes.
Socio/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC Nexe Blava 5/Aliments
Socio/a Abacus 4,27€
PVP 4,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.